Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 495