Είστε εδώ

Βαλτινός Θανάσης, «Ένα βιογραφικό σημείωμα και 11 ποιήματα. Ήρεμος ήχος», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 492