Είστε εδώ

Βαλτινός Θανάσης, «Ένα βιογραφικό σημείωμα και 11 ποιήματα. Δυτικό Βερολίνο, Knesebeckstrasse αρ. 5, τέλη Μαίου 74–με λυμφατική ηλιοφάνεια», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 492