Είστε εδώ

Δεκαβάλλες Αντώνης, «Τρία ποιήματα. Τόπο δεν έχει», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 489