Είστε εδώ

Μπουρμπούλης Μιχάλης, «Don Ami. Εξάδελφος Αδελάι», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 482-483