Είστε εδώ

Λιοντάκης Χριστόφορος, «Χριστόφορος Κολόμβος», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 480