Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Τέσσερα ποιήματα. Τι έχει η Κατερίνα», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 476