Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Τέσσερα ποιήματα. Εγώ για την αφοσίωση», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 473-474