Είστε εδώ

Βασιλειάδης Παύλος, «20×24 cm σινική και μαρκαδόρος, 1975», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 459