Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Πέντε ποιήματα. Όντα μικρά», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 443