Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Πέντε ποιήματα. Φωτισμός», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 441