Είστε εδώ

Κοτζιάς Αλέξανδρος, «Ρεμβασμός του κυρίου Μένιου Κατσαντώνη του επιλεγόμενου Καρδερίνη. Απόσπασμα από το ανέκδοτο μυθιστόρημα Αντιποίησις Αρχής», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 437-439