Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Εφτά ποιήματα. Συσχετίσεις όχι τόσο ασήμαντες», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 436