Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Εφτά ποιήματα. Η κλαίουσα στον κήπο», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 436