Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Εφτά ποιήματα. Χωρίς σκιά προορισμού», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 435