Είστε εδώ

Στεριάδης Βασίλης, «Η Τυφλοβδόμαδα», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 434