Είστε εδώ

«Φωτογραφία. Δίμηνη περιοδική έκδοση», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 431