Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 428