Είστε εδώ

Μπακόλας Νίκος, «Η Μεγάλη Πλατεία. Κεφάλαιο από ομώνυμο μυθιστόρημα», Τραμ, τχ. 5 (Μάης 1977), σ. 405-409