Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Η σωματογραφία του Αλέξανδρου Ίσαρη», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 282