Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Σχέδιο για τον Ισορροπιστή]», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 280