Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Άτιτλο]», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 278