Είστε εδώ

Φωστιέρης Αντώνης, «Δυο ποιήματα. Τα αισθήματα», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 276