Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η εξαδέλφη Καικιλία», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 258-263