Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Σεφέρης]», Τραμ, τχ. 4 (Φλεβάρης 1977), σ. 246