Είστε εδώ

Ησαΐα Νανά, «Εγώ είμαι», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 213-218