Είστε εδώ

Μόσχος Μιχάλης, «Τέσσερα ποιήματα. Ιστορική εξέλιξη», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 185