Είστε εδώ

Κουμανταρέας Μένης, «Ντε!…», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 177-182