Είστε εδώ

Καπώνης Πάνος, «Τρία ποιήματα. Ο αντένες», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 175-176