Είστε εδώ

Καπώνης Πάνος, «Τρία ποιήματα. Ακτινογραφία», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 172-173