Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις», Τραμ, τχ. 2 (Σεπτέμβρης 1976), σ. 159