Είστε εδώ

Σκοπελίτης Στέλιος, «Μια φωτογραφία», Τραμ, τχ. 2 (Σεπτέμβρης 1976), σ. 138