Είστε εδώ

Χρονάς Γιώργος, «Δύο ποιήματα. Το μπαρ J. S. Bach», Τραμ, τχ. 2 (Σεπτέμβρης 1976), σ. 115-116