Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Ποιήματα. Όπ' ύφαινε», Τραμ, τχ. 2 (Σεπτέμβρης 1976), σ. 113