Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Σχέδιο για τα Τσιφτετέλια]», Τραμ, τχ. 2 (Σεπτέμβρης 1976), σ. 102