Είστε εδώ

Ελευθερίου Μάνος, «Αγρυπνία στην εκκλησία του προφήτη Ελισαίου για το σκοτεινό τρυγόνι (Απόσπασμα) », Τραμ, τχ. 2 (Σεπτέμβρης 1976), σ. 89-94