Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Το Περιστέρι και τα Εφτά Αναστάσιμα Θαύματα. Άσμα Δεύτερο», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 72-74