Είστε εδώ

Χαριτόπουλος Διονύσης, «Ο Ντάρλιγκ», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 65-71