Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Νάσος Θεοφίλου]», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 47