Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μίμης Σουλιώτης]», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 37