Είστε εδώ

Αργυράκης Μίνος, «Τραμ», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 36