Είστε εδώ

Κοντός Γιάννης, «Σχέδιο για διήγημα (μοντάζ)», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 18-21