Είστε εδώ

Πούλιος Λευτέρης, «Δύο ποιήματα. Συχνά όταν το σκοτάδι», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 14