Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Οι Νεροφίδες», Τραμ, τχ. 1 (Ιούλης 1976), σ. 11-13