Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Τα Εικονομαχικά. Σύρτης», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 46