Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Τα Εικονομαχικά. [Το ένα το εφτά τα τετράποδα ρήματα]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 45