Είστε εδώ

Τραϊανός Αλέξης, «Επισκέψεις», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 20