Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Σπύρο, του λέω», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 16