Είστε εδώ

Παπαβασίλης Λάμπης, «Η σκοτεινότητα της κριτικής (Ένα γράμμα)», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 2-4