Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Σεφέρης]», Τραμ, τχ. 1 (Οχτώβρης 1971), σ. 1